Praca - JM Auto sp. z o.o.
Dołącz do naszego zespołu

Dołącz do naszego zespołu

JM Auto Wrocław autoryzowany serwis Subaru, zatrudni pracowników wybranych specjalizacji. Na pasku powyżej proszę wybrać właściwą specjalizację, aby zapoznać się z wymaganiami i podstawowymi warunkami.  Jeśli jesteś specjalistą w innej kategorii i chcesz pracować z nami, wyślij do nas swoje CV zgodnie z informacjami umieszconymi poniżej.

Wysyłając CV, prosimy o zawarcie poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez JM AUTO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bałtyckiej 15 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji."


Informujemy, że Administratorem danych jest JM AUTO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bałtycka 15. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Informujemy, że w przypadku nie udzielenia takiej zgody przesłane zgłoszenie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacji, a wszelkie dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy.

Aplikację wraz z CV prosimy wysyłać na adres email: praca@jmauto.subaru.pl 

Skontaktuj się z nami:

Subaru JM Auto
OBECNY

Subaru JM Auto

Telefon: 71 352 81 90 wew.14

Email: praca@jmauto.subaru.pl